Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

22:59
1875 a797 500
Reposted fromtwice twice viamefir mefir
dumborhappy
22:58
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
dumborhappy
22:57
Reposted fromjasminum jasminum vialittle-things little-things
dumborhappy
22:57
6810 f734
Reposted fromtfu tfu vialittle-things little-things

September 24 2017

20:44
dumborhappy
20:44
2862 082a 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viamefir mefir
dumborhappy
20:44
dumborhappy
20:43
7620 1be7
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
dumborhappy
20:43
Reposted frombluuu bluuu viaeta eta

May 05 2017

dumborhappy
18:12
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viacherrykiss cherrykiss
dumborhappy
18:12
8135 ca2b
Reposted frommisterpeter misterpeter viakrzysk krzysk
dumborhappy
18:10
3543 b870 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
dumborhappy
18:07
4869 8b35
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viayveee yveee
18:04
3105 d566 500
Reposted fromstrzepy strzepy viayveee yveee
dumborhappy
18:04
dumborhappy
18:04
8009 db37
Reposted frompolciak polciak viayveee yveee

February 20 2017

dumborhappy
00:41
Reposted frommesoup mesoup viayveee yveee
dumborhappy
00:39
6774 8336
Reposted fromAlcea Alcea viapimpmyheart pimpmyheart
dumborhappy
00:39
Smog z powietrza osadza się ludziom w sercach.
Reposted fromawita awita viacytaty cytaty
dumborhappy
00:38
4227 f79d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacherrykiss cherrykiss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl