Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

22:59
1875 a797 500
Reposted fromtwice twice viamefir mefir
dumborhappy
22:58
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
dumborhappy
22:57
Reposted fromjasminum jasminum vialittle-things little-things
dumborhappy
22:57
6810 f734
Reposted fromtfu tfu vialittle-things little-things

September 24 2017

20:44
dumborhappy
20:44
2862 082a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamefir mefir
dumborhappy
20:44
dumborhappy
20:43
7620 1be7
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
dumborhappy
20:43
Reposted frombluuu bluuu viaeta eta

September 30 2017

22:59
1875 a797 500
Reposted fromtwice twice viamefir mefir
dumborhappy
22:58
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
dumborhappy
22:57
Reposted fromjasminum jasminum vialittle-things little-things
dumborhappy
22:57
6810 f734
Reposted fromtfu tfu vialittle-things little-things

September 24 2017

20:44
dumborhappy
20:44
2862 082a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamefir mefir
dumborhappy
20:44
dumborhappy
20:43
7620 1be7
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
20:44
dumborhappy
20:44
2862 082a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamefir mefir
dumborhappy
20:44
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl